Wat is incontinentie? Incontinentie is het ongewild verlies van urine en/of ontlasting. Daarbij is stress-incontinentie (hoge druk incontinentie) de meest voorkomende vorm van incontinentie. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk en in een aantal gevallen ontstaat incontinentie zelfs zonder duidelijke reden. Vaak is de incontinentie terug te voeren op het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren. Deze spieren onderin het bekken vormen samen de bodem. Ze geven steun aan de blaashals zodat deze gesloten blijft als de blaas zich vult, ook bij plotselinge druk zoals bij hoesten of lachen. Bij iemand met stress-urine-incontinentie werken de bekkenbodemspieren meestal niet goed als het gaat om het ondersteunen van de blaas tijdens buikdrukverhogende momenten.

Naast stress-incontinentie kan er ook sprake zijn van urge- of aandrang incontinentie. Hierbij is blaastraining een belangrijke onderdeel van de therapie.


Behandeling door een fysiotherapeut, die gespecialiseerd is in bekkenbodemdisfuncties, zorgt ervoor dat u weer controle over uw bekkenbodem krijgt. Dit wordt bereikt door informatie over (vermoedelijke) oorzaak van uw incontinentie, adviezen m.b.t. ademhaling, houding en beweging, drinken en toiletgedrag, oefeningen om uw bekkenbodemspieren bewust te leren aanspannen en ontspannen en bewust leren opvangen van buikdruk.


Klik hier voor meer informatie