Lymfoedeem is een aandoening die veroorzaakt wordt door het niet goed functioneren van het lymfesysteem. Hierdoor wordt het vocht onvoldoende uit weefsels afgevoerd. Lymfoedeem kan aangeboren zijn maar ook ontstaan ten gevolge van een operatie, wondroos of bestraling.

Omdat lymfoedeem een chronische aandoening is dient de behandeling hierop afgesteld te worden. Door bewustwording van de patiënt van de aandoening en de aangeleerde vaardigheden kan een bijdrage geleverd worden aan de onderhoudsbehandeling hiervan.

Om ervoor te zorgen dat u het heft weer in eigen handen krijgt en minder afhankelijk wordt van de therapie, kunt u zich aanmelden voor zelfmanagement lessen.

De cursus wordt gegeven als een afgerond geheel. Hij bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur. Hierin krijgt u meer inzicht over lymfoedeem, oorzaak en gevolgen. Tevens krijgt u handvaten aangereikt over preventie van toename van het oedeem. U krijgt aangeleerd wat u zelf kunt doen om het oedeem te verminderen en te stabiliseren. Er worden bovendien oefeningen aangeleerd die de lymfestroom bevorderen. 

De cursus wordt in kleine groepjes aangeboden. Een extra voordeel is het lotgenotencontact, wat u de mogelijkheid bied om ervaringen uit te wisselen.

Door het volgen van deze groepslessen wordt u weer de Baas over uw eigen lichaam, omdat u beschikt over vaardigheden en inzicht, die het mogelijk maken zelf een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de behandeling en het voorkomen van lymfoedeem. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven in brede zin.

U kunt zich aanmelden voor verschillende groepen:

1. Patiënten met gering oedeem in de arm na behandelde borstkanker (operatie en/of bestraling), vroegdiagnostiek

2. Patiënten met lymfoedeem aan de arm die reeds intensief behandeld zijn en in de afbouwfase komen.

3. Patiënten met primair of secundair lymfoedeem aan de armen / benen.

4. Patiënten met Lipoedeem 

 

Voorafgaand aan de deelname aan deze cursus vindt eerst een intake plaats om de gezondheidssituatie in kaart te brengen en de uitgangspositie vast te stellen. Na deze intake hoort u of u ingedeeld kunt worden. Mogelijk vraag ik u om een verwijzing te halen bij uw arts.